Onze Missie

Graag willen wij onderwijs geven waardoor elk kind de kans krijgt om zich te ontwikkelen tot het unieke wezen zoals God het heeft bedoeld. Door deze manier van lesgeven en omgaan met de kinderen, willen we Gods liefde uitstralen en doorgeven.

Het kind

We geloven dat kinderen worden geboren als een geschenk van God. Vanuit Gods Woord, de bijbel leren we dat Onze Heer, Jezus Christus op aarde is gekomen voor onze zonden. Door Hem zijn we geliefde kinderen van onze hemelse Vader en mogen we leven vanuit genade. Kinderen zijn uniek door God geschapen, met eigen talenten en mogelijkheden. Wij willen de gaven en talenten tot bloei laten komen.

Onderwijs

We zijn een school, waarin het geloof in God zichtbaar is in de levenshouding van leerkrachten en kinderen. Ons geloof is merkbaar in de lessen en voelbaar in het pedagogisch-didactische klimaat. Het pedagogisch-didactische klimaat kenmerkt zich door samenwerking, plezier, motivatie, taakgerichtheid, respect en zelfstandigheid. Dit zijn kernwoorden voor de houding van leerlingen. De kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het welzijn van hun medeleerlingen. Leerkrachten stralen liefde uit, vertrouwen en waardering, respect en steun.

Team

We werken aan een professionele cultuur, waarin we optimaal gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Feedback, openheid, respect, waardering en leren van elkaar zijn hierbij kernwoorden.